ઉત્પાદનો કેન્દ્ર

અમે 30 વર્ષથી વધુ સમયથી પેટ્રોલિયમ ટ્રાન્સમિશન સાધનોના આર એન્ડ ડી અને ઉત્પાદન માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ, અને ચીનમાં આ ઉદ્યોગમાં પ્રથમ લાઇન ઉત્પાદકોમાંના એક તરીકે વિકસિત થયા છીએ.

વોટ્સેપ