produkter SENTER

Vi har vært forpliktet til FoU og produksjon av petroleumstransmisjonsutstyr i mer enn 30 år, og har vokst til å være en av førstelinjeprodusentene i denne industrien i Kina.

Hva skjer